دیشب داشتم می رفتم خونه فکر کردم حالا که مریم فکر میکنه کادو تولدش همون اشارپ هستش که دارم واسش میبافم پس اگه کادو بگیرم حسابی سوپرایز میشه! بعد چون خیلی سلیقه خاصی داره یک کم گیر کردم که چی بگیرم و آخر سر رفتم میلاد نور ماشین مبارک رو پارک کردم و هفت عدد ش.ور.ت خوشگل! هفت عدد جوراب خوشگل و سه تا تاپ خوشگل گرفتم! سی و هفت سالش می شد! میخواستم از تاپ هم هفت تا بگیرم اما تاپها زیاد خوشگل نبود! یک کاغذ کادوی ناز هم گرفتم. جلوی در میلاد نور یک بنده خدایی ذرت مکزیکی می فروخت! خوشم میاد وقتی برم خرید هله هوله بخورم و مدتها بود که اینکار رو نکرده بودم! مزه داد! رسیدم خونه مستقیم رفتم حموم و یک دوش گرفتم! بعد دونه دونه لباسها رو ربان پیچیدم و با هم کادو کردم! خوشگل شد! بعد هم به بافتن اشارپ ادامه دادم و سریال دیدم! خلوت و سکوت شب خونه ام بسیار دوست داشتنیه! ساعت ده و نیم هم رفتم خوابیدم! امروز کلی مریم رو سورپرایز کردم! صبح رفتم براش هفت تا رز گرفتم خوشحال شد! کیک رو از بی بی گرفته بود خودش خوشمزه بود! کادوش رو هم خیلی دوست داشت حسابی سورپرایز شد!
شاهین هم امروز اومد شرکت یادم افتاد بهش کادو تولد ندادم! بیست و یکی ده تومنی نو گذاشتم تو پاکت بهش دادم! اوضاع مالیش مثل اینکه جالب نیست خوشحال شد!! این فروردین از اون ماههاست ها!!!
روز شادی بود! نمیدونم چرا دلم گرفته! :(

منبع : ...باز هم تولد بازی! منبع : ...باز هم تولد بازی! منبع : ...باز هم تولد بازی! منبع : ...باز هم تولد بازی!
برچسب ها : خوشگل ,گرفتم ,کادو ,بگیرم ,خونه